Sunday, 3 April 2011

Sebab-Sebab Keciciran Di Jalan Dakwah (Fasal Kedua)

Pertama :  Sebab-sebab yang berhubung dengan organisasi

Kelemahan sudut tarbiyah (Bidang Kependidikan/Kejurulatihan)

Sudut atau bidang tarbiyyah/kejurulatihan di dalam sesuatu organisasi(yang lemah) hanya mengambil ruang yang kecil berbanding dengan bidang-bidang lain seperti pentadbiran, penyusunan politik di mana bidang-bidang ini hampir mengambil keseluruhan ruang. Perkara ini jelas sekali dapat dilihat dalam cara hidup pemimpin-pemimpin harakah, pentadbir-pentadbirdan orang-orang yang bertanggungjawab menguruskan persoalan politikdan lemasyarakatan. Urusan-urusan tarbiyah/pendidikan samaada dari segi teori dan amali. Akibatnya tindakan dan cara muamalah (perhubungan) mereka jauh sekali dari akhlak Islam.

Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai

Perkara ini jika terus menerus akan menyebabkan kegagalan kerja (tugas) serta menyebabkan kerugian pada amilin. Sesuatu organisasi yang sedar lagi matang ialah organisasi yang mengetahui keupayaan anggotanya, mengetahui kecenderungan dan kebolehan mereka serta juga mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan mereka. Berdasarkan inilah organisasi itu memilih dan memberi tugas kepada seseorang anggotanya mengikut apa yang sesuai dengan kebolehan, kecenderunagan, tabie dan kedudukannya.

Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota

Pembahagian kerja dengan betul kepada anggota adalah suatu perkara yang mustahak lantaran tanpa penaggihan kerja yang betul, kerja yang tertumpu pada sekumpulan kecil anggota sahaja sedang anggota yang ramai tidak mempunyai kerja. Hubungan dengan anggota juga semakin longgar dan lemah.

Tidak mengambil berat hal ahli

Seseorang ahli kadang kala menghadapi keadaan yang susah sama seprti orang-orang lain juga. Mereka kadangkala menghadapi masalah dan kerumitan yang berbagai-bagai seperti masalah kejiwaan, keluarga, kewangan dan sebagainya.

Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera

Memang menjadi suatu kebiasaan kepada bagi sesuatu organisasi mendahulukan masalah-masalah yang mesti diselesaikan. Adalah menjadi perkara biasa juga sesuatu harakahaitu menggunakan cara yang tertentu untuk menyelesaikan maalah tersebut.Kadangkala masalah itu hanya dapat diselesaikan denagn sepatah sahaja tetapi jika ditangguhkan ianya akan menyusahkan organisasi.

Pertikaian dalaman

Sebab-sebab berlakunya pertikaian dalaman

*Kadangkala kerana kelemahan pimpinan, iaitu pihak pimpinan tidak berjaya menguasai barisan dan tidak dapat membuat keputusan.

*Kadangkala kerana campurtangan dari kuasa luar yang bertujuan untuk menimbulkan fitnah
kadangkala ada perlumbaan untuk mendapatkan kedudukan khususnya jawatan dalam organisasi dan pentadbiran.

*Ada kalanya kerana tidak iltizam dengan dasar organisasi atau kaedah atau prinsipnya. Tidak mahu mengikut keputusan yang dibuat oleh badan-badan organisasi, malah mahu menonjolkan diri sendiri.

Kadangkala tidak ada kerja atau program. sedang kerja atau program itu menggerakkan ahli untuk bersungguh-sungguh untuk organisasi.

Pimpinan tidak layak

Faktor berlakunya kelemahan pada pimpinan

Kadangkala kelemahan berlaku kerana kurangnya kemampuan untuk berfikir sekira-kira kepimpinan tidak dapat memenuhi kepimpinan ahli. Ada kalanya kepimpinan hanya berupaya dari sudut pemikiran sahaja tetapi lemah dalam sudut-sudut yang lain.

Kadangkala kelemahan itu disebabkan oleh kelemahan dalam kebolehan daya mentadbir dimana pimpinan tidak menggunakan kebijaksanaan dan kemampuannaya untuk mentadbir dan menggunakan kaedah serta asas-asas pentadbiran yang perlu. Hal ini menyebabkan kerosakan program dan menimbulkan masalah yang akhirnya membawa ahli gugur dari kehidupan dakwah.

Sifat-Sifat yang perlu ada Pimpinan

*Mengenali dakwah
*Mengenali diri
*Mengambil berat tentang ahli
*Teladan yang baik
*Mempunyai pandangan yang mantap
*Keazaman yang kuat
*Daya tarikan semulajadi
*Penuh yakin

Sumber: olahan daripada Buku Golongan yang Tercicir di Sepanjang Jalan Dakwah oleh : Fathy Yakan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...