Wednesday, 30 March 2011

Sebab-sebab keciciran

Pertama: sebab-sebab berhubung dengan gerakan
 • Kelemahan sudut tarbiyyah
 • Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai
 • Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota
 • Tidak mengambil berat hal ahli
 • Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera
 • Pertikaian dalaman
 • Pimpinan tidak layak
Kedua: sebab-sebab yang berkaitan dengan individu
 • Tabi’e/ perangai yang tidak tetap
 • Takut berlaku sesuatu keatas diri dan pendapatan
 • Melampau
 • Bermudah-mudahan dan longgar
 • Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri
 • Cemburukan orang lain
 • Fitnah senjata

Ketiga: sebab-sebab luar yang menekan
 • Tekanan ujian
 • Tekanan keluarga
 • Tekanan persekitaran
 • Tekanan gerakan-gerakan berbahaya
 • Tekanan bermuka-muka
dipetik daripada buku golongan yang tercicir sepanjang jalan, Fathi Yakan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...